Кирилл Анатольевич Михеев Шукаю роботу
Менеджер по персоналу
Тип вакансій робота
Шукаю роботу в Вінницька область, Вінниця
Дата розміщення 07.05.2021
Дата народження 11.01.1974 (48 років)
Місто проживання Винница
Контакти
Досвід роботи
з 01.2011 по 01.2020 (9 років)
Менеджер по персоналу
ООО "ВИН-ПЕЛЛЕТА (Виробництво)
• Організація роботи щодо забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства і конкретними напрямками кадрової політики, з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу; • Забезпечення укомплектування підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями, з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника; • Вивчення ринку праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами; • Розробка та реалізація комплексу програм щодо роботи з персоналом з питань найму, звільнення, переведення співробітників; • Інформування та консультація керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом; • Організація роботи з навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації ділової кар'єри працівників; • Забезпечення створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок; • Організація визначення та вжиття заходів щодо удосконалення системи управління персоналом, контроль виконання керівниками підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами; • Контроль за виконанням і дотриманням трудового законодавства; • Створення та ведення банку даних персоналу; • Контроль за станом трудової дисципліни і виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку; • Забезпечення складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з персоналом; • Представництво компанії в інших організаціях і установах з питань, які входять в його компетенцію за дорученням Генерального директора компанії; • Ведення табеля обліку робочого часу; • Оформлення документів при прийомі на роботу, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства України; • Оформлення та ведення особових справ (в т.ч. Ф П-2) на співробітників компанії;
Освіта
з 01.2003 по 01.2008 (5 років)
Вища
Вінниця МАУП Юрист
Знання мов
Українська Досконалий
Російська Досконалий